Annonseformater
Tilgjengelige annonseformater er gif, jpg, png, flash og html5.
- Ved Flash-/html-annonser må det tilrettelegges for at linken åpnes i et nytt vindu.
- Flash-annonser må ha en clickTAG inkludert. Hvis det ikke benyttes clicktag, og url hardkodes i annonsen, vil vi ikke kunne telle klikk på annonsen.
- Maksimal kb er satt til 100 kb. Egne grenser for Rich Media og Video.
- HTML5 må designes etter Adform-spec

Lyd og Video
Lyd generert ved mouseover er ikke tillatt. Lyd er kun tillatt når leseren/brukeren selv kan aktivisere lyden med klikk. Annonsen må være merket med et lydsymbol, og det må være mulig for brukeren å slå av lyden.Vi forbeholder oss retten til å nekte enkelte lyder. Ta kontakt med adops@proff.no hvis du har spørsmål om video i banner.

Tredjepartskoder
Tredjepartskoder sendes til oss i en e-post eller som vedlegg i et tekstdokument. Vi har ikke mulighet til å logge oss på og hente ut tredjepartskoder i systemer som f.eks. Eyeblaster. På denne måten unngår vi også å hente ut feil koder eller kjøre gammelt materiell. Bruk av tredjeparstkoder må være i tråd med Proffs datapolicy.